Ana Sayfa
  Değerlerimiz - İlkelerimiz
  Basında Biz
  Haberler          
 

 
  HAKKIMIZDA
  FAALİYETLERİMİZ
  KATILIMCILIK ve DESTEK
  PROJELER
  ŞUBELER
  İLETİŞİM
 
Kurdî
  Türkçe
  English
    
     
   
 
     
 

Mezopotamya Vakfıyla Mezopotamya Üniversitesi’ne Doğru…

 
     
 

Bilgi çağını yaşıyoruz… Bireyi ya da toplumu değiştirmenin-dönüştürmenin, hak ettiği özgürlük ve eşitliği sağlamanın/yaşamanın, belki de en önemli anahtarı bilgidir. Ancak bilginin kalıcı olmasının, biriken, yükselen, kapsayan bir değerler bütünü olmasının, en önemli zeminlerinden biri de üniversitelerdir.

On yıllardır dil, kültür, kimlik ve örgütlenme hakları için, çok ağır bedeller ödeyen coğrafyamızın, yaşadıklarından çıkardığı dersler adına, insanlığın evrensel ortak değerleri ile bilimi, deneyimi esas alan eğitim kurumları inşa etmenin, oluşturmanın zamanı gelmiş de geçiyor!

Bu itibarla, hedefi diğer eğitim kurumlarının yanında, esas olarak zaman içinde hemen her dal ve düzeyde eğitim-öğretim yapılabilecek çok dilli bir üniversiteyi başlangıçta Diyarbakır’a kazandırmak amacıyla, bir vakıf kurmak için yola çıkan bir çalışma grubu olarak çalışmalara başlandı.

 
     
 
   

Çok dilli üniversite için İlk kıvılcım 23.10.2011 tarihinde Doç. Dr. Mahmut İLHAN, Prof. Dr. Nazım EKİNCİ ve Ekonomist Ramazan TUNǒun girişimleriyle Sümer Park Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıyla başlatıldı. İlk toplantıda, daha kalabalık katılımlı bir toplantının organize edilerek fikrin pekiştirilmesi ve sürekli iletişimin sağlanması için e-mail grubunun oluşturulması kararı alındı. Bir sonraki toplantının Ocak 2012’de yapılması planlanmıştı ancak, ilk toplantının Van depremine denk gelmesi ve sonrasında yoğun bir gündemin oluşması sebebiyle ikinci toplantı 6 Haziran 2012’de gerçekleştirildi.

 
       
 
 
 
 
     
 

İkinci toplantıda Platform veya kurulacak Vakıf adına bankada hesap açılması ve açılacak hesaba aylık minimum 100 TL yatırılması kararlaştırıldı. Bununla birlikte mail grubunun güncellenmesi ve yeni üyelerin mail grubuna dâhil edilmesi kararı alınarak, bir sonraki toplantının 9 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilmesi planlandı.

 
     
 
 
 
     
 

Üçüncü Toplantı 9 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.

 • Mehmet Selim ÖLÇER başkanlığında Yürütme Kurulu oluşturuldu.
 • Yürütme Kurulu, Vakıf Kurma Sürecinin yürütülmesinde rol alacak.
 • Yürütme kurulu 4 Kasım 2012’ye kadar Vakıf, Vakıf Üniversitesi kurma süreci için çeşitli görüşmeler yapacak ve bu görüşmeleri platform üyelerine raporlayacak.
 • Bir sonraki toplantının tarihi 4 Kasım 2012 Pazar günü olarak belirlendi.
 •  
       
   
   
   
       
   

  Dördüncü Toplantı 04.11.2012 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.

 • Toplantıda dile getirilen alternatif Vakıf isimleri dikkate alınarak, Vakfın adının belirlenmesi için bir anket hazırlanacak ve mail yoluyla tüm platform üyelerine gönderilecek. Alınan geri bildirimlere göre Vakfın ismi belirlenecek.
 • Üniversite kurulumu için gerekli olan mali kaynağın yaratılması için Yürütme Kurulu ile birlikte çalışmalar yürütecek “Mali Komisyon” oluşturuldu. Yurt içinde ve Yurt dışında katılımı genişletmek için çalışmalar yapacak “ Dış İlişkiler Komisyonu” oluşturuldu.
 • Mali komisyon üyeleri, düzenli olarak her hafta Çarşamba günleri bir araya gelerek Strateji Geliştirme ve İstişare Toplantıları düzenlemektedir. Strateji Geliştirme ve İstişare toplantılarında sürecin finansman ayağı planlanmaktadır.
 • Dış İlişkiler Komisyonu;

  4 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar gereği “Dış İlişkiler Komisyonu “kurulmuştur. Dış Dış ilişkiler komisyonu 12 kişiden oluşturuldu. 12 kişilik dış ilişkiler komisyonu işlevsiz kaldı. Fazla bir etkinliği olmadı. Bir araya gelip çalışma yapma fırsatı olmadı. Vakfın kuruluş süreci olduğundan etkin bir komisyon olarak çalışma yapılamadı. Vakıf Kurucular Kurulunda yer alacak her bir kişinin aylık 100 TL olan düzenli aidatını ve bir kereliğine mahsus olmak üzere en az 3.000 TL’nin yatıracağı, döviz cinsinden para yatırılması ihtimali göz önünde bulundurularak TL, Euro ve Dolar hesapları açılmıştır.

   
       
   
   
   
       
   

  Gerçekleştirilen bu toplantılar dışında İstanbul’da biri 14.10.2012 tarihinde Cezayir Lokantasında, diğeri de 22.12.2012 tarihinde İsmail Beşikçi Vakfı Toplantı Salonu olmak üzere iki; Ankara’da ise 23.12.2012 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı salonunda bir adet olmak üzere toplamda üç adet toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantılarda, kurulacak vakfın “Kurucular Kurulu” nun oluşturulması için destek talep edilmiştir.

   
   
     

  E-mail yoluyla tüm mail grubu üyelerine Vakfın ismin belirlenmesi için anket gönderilmiştir. Ankete katılım sağlayanların %72,8’i “Vakıf Üniversitesi” kurmak için oluşturulacak Vakıf kurumsal yapısının isminin “Mezopotamya” olmasında hem fikir olmuştur.

   
         
   
   

  4 Kasım 2012 tarihinden itibaren Yürütme Kurulu ve Mali Komisyon tarafından her hafta düzenli olarak, “İstişare ve Strateji Geliştirme” toplantıları düzenlenmektedir.

  6 Ocak 2013 tarihinde, Sümer Park Resepsiyon Salonunda “Mezopotamya Vakfı” kuruluş toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı “Kurucular Kurulu”nda yer alan kişiler davet edilmiş olup geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplamda 100’ün üzerinde akademisyen, iş adamı, insan hakları aktivisti ve aydının katılım sağladığı toplantıda “Mezopotamya Vakfı” nın kuruluş sürecini gerçekleştirecek “Geçici Yönetim Kurulu” belirlenmiştir.

   
       
   
   
   
       
   

  Toplantıya katılım sağlayan “Kurucular Kurulu” üyelerinin oy birliğiyle vakıf kuruluş sürecini gerçekleştirilmesinde ve Kurumun tescilinden sonra Mütevelli Heyet oluşuncaya kadar vakıf adına çalışma yapmak üzere “Vakıf Geçici Yönetim Kurulu” belirlenmiştir. Bu “Geçici Yönetim Kurulu” isimleri aşağıda yazılı kişilerden teşekküldür.

   
   

  M. Selim ÖLÇER

  Özlem ANLI

  Sedat YURTDAŞ

  Mahmut İLHAN

  Ramazan TUNÇ

  Semra AZİZOĞLU

  Mahmut TOĞRUL

  Selçuk MIZRAKLI

  Yiğit EKMEKÇİ

  Mehmet DURSUN

  Mehmet KAYA

  Filiz CİZRELİ BEDİRHANOĞLU

  Mehmet VURAL

  Beşir YILMAZ

  Mehmet Erkan AZİZOĞLU

  Mesut ÖZTÜRK

  Davut ÖKÜTÇÜ

  Semra AZİZOĞLU

   
       
   

  Toplantıda, Mezopotamya Coğrafyasına yakışan çok dillilik ve çok kültürlülük kavramları üzerinde durulmuş olup, kurulması planlanan üniversitenin ilke ve değerlerinin Mezopotamya coğrafyası ile bilimsel, evrensel değerleri baz alması gerektiği vurgusu yapılmıştır.
  Sn. İsmail BEŞİKÇİ “Bilimsel, Özerk Üniversite ve İfade Özgürlüğü” ile ilgili bir konuşma yapmıştır.
  21.02.2013 tarihinde Noterde Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi onaylanmış olup, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 25.03.2013 tarihinde tüzel kişiliğin onaylanması için başvuruda bulunulmuştur.
  Noterce Onaylanan Vakıf Senedinde Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri;

   
   

  Asil Üyeler

  Yedek Üyeler

  Emine Filiz BEDİRHANOĞLU

  Ramazan TUNÇ

  Mahmut TOĞRUL

  Adnan Selçuk MIZRAKLI

  Mehmet KAYA

  Mehmet Beşir YILMAZ

  Mehmet Selim ÖLÇER

  Mehmet DURSUN

  Mehmet VURAL

  Mehmet Erkan AZİZOĞLU

  Sedat YURTDAŞ

  Mehmet Mesut ÖZTÜRK

  Semra AZİZOĞLU

  Özlem ANLI

   
       
   

  12.04.2013 tarihinde Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararını yazarak Resmi Gazetede yayınlamak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bir nüshasını göndermiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Asliye Hukuk Mahkemesi aşamaları akabinde, Vakfın resmi kuruluş kararı 16 Mayıs 2013 Tarih ve 28649 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Vakfın kurumsal yapısının -Mütevelli Heyeti-oluşturulması için 23 Haziran 2013’te Kurucular Kurulu toplantısı yapılmıştır.

  Geçici Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan bir heyet 03.04.2013 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Bülent ARINǒı makamında ziyaret ederek Vakfın çalışmaları ve Üniversite kurma hedefi ile ilgili destek talep etmiştir.

  Sn. Bülent ARINǒın görüşmesinden sonra aynı gün içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. M. Mehdi EKER ile görüşülmüş olup Vakfın amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

   
       
   
   
   
       
   

  BDP Eş Genel Başkanları Sn. Selahattin DEMİRTAŞ ve Sn. Gültan KIŞANAK’la 20.04.2013 tarihinde bir akşam yemeğinde bir araya gelindi.

   
   
   
   
   

  Sn. Başkanlar Selahattin DEMİRTAŞ ve Gültan KIŞANAK, Üniversite kuruluşu ile ilgili gerekli her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirtiler.

  Diyarbakır Merkezli kurulacak Üniversite için Mezopotamya Vakfı, Kent STK’ları ile istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelerek Vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmıştır. 4 Mayıs 2013 Cuma günü Diyarbakır Liluz Hotel’de gerçekleştirilen Mezopotamya Vakfı – Kent STK’ları kokteyline 70’in üzerinde STK temsilcisine çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Doç. Dr. Mehmet DURSUN bir sunum gerçekleştirmiştir.

   
       
   
   
   
   

  Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Osman BAYDEMİR’le 15.05.2013 tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan Görüşmede Vakfın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

   
       
   
   
   
   

  Vakfın Bürosu

  Mezopotamya Vakfı, Mimar Sinan Cad. Aslan Apt. A Blok No:11/11 Yenişehir- Diyarbakır adresinde faaliyetlerine devam etmektedir. Vakfın tefrişatı yapılmış olup toplantılar ve görüşmeler için uygun bir ortam oluşturulmuştur.

   
       
   
   
   
       
   

  Kurucular Kurulu Toplantısı ve Mütevelli Heyetinin Oluşturulması

  Mezopotamya Vakfı 23 Haziran 2013 tarihinden Kurucular Kurulu I. Olağan Toplantısını gerçekleştirmiştir. Kurucular Kurulu toplantısında Vakfın Kurucular Kurulu’na 40 kişi daha eklenerek Kurucular Kurulu 288 kişiye tamamlanmıştır. I. olağan toplantıda 3 yıl süreyle görev yapacak ve 25 kişiden oluşan Mütevelli Heyeti üyeleri seçilmiştir. Mütevelli Heyeti üyeleri aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşmaktadır.

   
   

  Mezopotamya Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri

  Ahmet YILDIRIM

  Mehmet GENSİZ (Zana FARQİNİ)

  Ronayi ÖNEN

  Mehmet DURSUN

  Davut ÖKÜTÇÜ

  Mehmet KAYA

  Sedat YURTDAŞ

  Yurdusev ÖZSÖKMENLER

  Emine Filiz BEDİRHANOĞLU

  Nazım Kadri EKİNCİ

  Selçuk MIZRAKLI

  Yiğit Ali EKMEKÇİ

  Kadri YILDIRIM

  Necmettin PİRİNÇÇİOĞLU

  Selim ÖLÇER

  Ramazan DANIŞ

  Mahmut İLHAN

  Oktay AY

  Sema KILIÇER

  Oktay AY

  Mahmut TOĞRUL

  Osman BAYDEMİR

  Semra AZİZOĞLU

   

  Mehmet AYHAN

  Özlem ANLI

  Sertaç BUCAK

   
   
   

  Mütevelli Heyeti Toplantısı Yönetim Kurulunun Belirlenmesi

  25 Kişilik Mütevelli Heyeti ilk toplantısını 07.07.2013 tarihinde Diyarbakır Liluz Hotel’de yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreterini belirlemiştir. Ayrıca 7 Asil ve 7 Yedek’ten oluşan Yönetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir.
  Mütevelli Heyeti Başkanlığına M. Selim ÖLÇER,
  Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığına Emine Filiz BEDİRHANOĞLU
  Mütevelli heyet sekreterliğine Ronayi ÖNEN, mütevelli heyeti toplantısına katılım sağlayanlar tarafından oy birliğiyle seçildi.

   
   
   
   
   

  7 Asil ve 7 Yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu için aşağıdaki isimler önerilmiş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

   
   

  Mezopotamya Vakfı Yönetim Kurulu

  Asil Üyeler

  Yedek Üyeler

  A. Selçuk MIZRAKLI

  Ramazan TUNÇ

  M. Emin AKTAR

  Yıldız UÇAR

  Mehmet KAYA

  Oktay AY

  Mehmet DURSUN

  Ramazan DANIŞ

  M. Beşir YILMAZ

  Semra AZİZOĞLU

  Sedat YURTDAŞ

  Mehmet VURAL

  Mahmut TOĞRUL

  M. Şerif CAMCI

   
   

  08.07.2013 tarihinde Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Sekreterini seçerek görev dağılımları yapılmıştır.

   
   

  Adı Soyadı

  Görevi

  A. Selçuk MIZRAKLI

  Başkan

  M. Emin AKTAR

  Başkan Yardımcısı

  Mahmut TOĞRUL

  Sekreter

   

  Mezopotamya Vakfı Denetim Kurulu

  M. Erkan AZİZOĞLU

  Başkan

  Özlem ANLI

  Başkan Yardımcısı

  Osman BAYDEMİR

  Üye

   
       
   

  Diyarbakır’da tanıtım turlarına başlanmış olup 17.07.2013 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Osman BAYDEMİR’le YK Üyeleri arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Büyükşehir Belediyesinin Vakfa tahsis etmiş olduğu ve eğitim tesisi olarak kullanılacak olan 200.000 metrekarelik arsa için teşekkür ziyaretinde, Mezopotamya Üniversitesi projesinin hızlı bir şekilde vücut bulması için yol haritasının oluşturulmasına yönelik istişareler yapılmıştır.

  22.07.2013 tarihinde Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit KIRAÇ'a “Hoş Geldiniz” ziyaretinde bulunulmuş olup vakıf çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış ve destek talebi iletilmiştir.

  27.07.2013 tarihinde Dış İlişkiler ve Mali Komisyonun oluşturulması için toplantı yapılmıştır. 62 kişiye davetiye gönderilmiş olup, toplantıya 42 kişi katılım sağlamıştır. 25.08.2013 tarihinde Stratejik Plan ve Fizibilite Raporunun oluşturulması için Ali Cem Başarır ve Erol Sayın ile bir görüşme yapılmıştır. Görüşmeye Yönetim Kurulu üyeleri ve MH üyeleri ile birlikte Kurucular Kurulu’nda yer alan bazı akademisyenler katılmıştır.
  19.09.2013 tarihinde Mali Komisyon Yürütme Toplantısı yapılmıştır. Diyarbakır Barosu Lokalinde yapılan toplantıya Osman BAYDEMİR de teşrif etmiştir.

  04.10.2013 tarihinde Dış İlişkiler Komisyonu Z Restaurantta toplanmıştır.

  Üniversite Kurmaya Yönelik Örgütlenme ve Örgütleme Faaliyetleri

  Vakfımız Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu’nu belirledikten sonra hızlı bir şekilde çok dilli Üniversitenin hayata geçirilmesi için örgütleme faaliyetlerine başlamıştır. Geniş katılımlı Kurucular Kurulu yapısı da dikkate alınarak çok düzlemli yönetişim mekanizmasıyla, demokratik katılımcılıkla projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerle birlikte düzenli olarak her hafta toplanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesinde katkı sunacak kişiler tespit edilip çeşitli komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Komisyonların dinamik ve esnek çalışmasını sağlamak amacıyla çok düzlemli yönetişim mekanizması dikkate alınarak dışa açık bir sistem şeklinde tasarımlanmaktadır.

  Komisyonların Şekillendirilmesi

  Vakfımız Yönetim Kurulu Kararıyla bünyemizde üç ayrı komisyon ve bu komisyonların altında spesifik alanlar için çalışma grupları oluşturulmuştur. Her bir komisyon için görev tanımları ayrı ayrı yapılmış olup komisyonlar, çalışmalarını kendi içinde sürdürerek yönetim kuruluna bilgi akışını sağlamaktadır. Komisyonlarımız arasında koordinasyon görevi vakıf Yönetim Kurulu Genel Sekreterliğimiz üzerinden sağlanmaktadır. Komisyonlarımızın çalışmalarına katkıda bulunmak veya komisyonlarda görev almak isteyen arkadaşlarımız doğrudan komisyonlarımızla iletişime geçebiliyorlar. Dinamik, esnek ve dışa açık bir sistem oluşturularak sürekli halkalar halinde sistemin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

   
       
   

  A) Mali Komisyon
  e-mail: malikomisyon@mezopotamya.org.tr

   

  B) Dış İlişkiler Komisyonu
  e-mail:vdisiliskiler@mezopotamya.org.tr

   

  C) Eğitim Araştırma Komisyonu
  e-mail: egtarastirma@mezopotamya.org.tr

           

  Adı Soyadı

  Görevi

  Faruk KORKMAZ

  Başkan

  M. Mehmet KAYA

  Başkan Yardımcısı

   

  Adı Soyadı

  Görevi

  Abdullah AKENGİN

  Başkan

  Semra AZİZOĞLU

  Başkan Yardımcısı

   

  Adı Soyadı

  Görevi

  Ahmet YILDIRIM

  Başkan

  Mehmet DURSUN

  Başkan Yardımcısı

           

  Mali Komisyon Alt Çalışma Grupları:

 • Gayrimenkul Çalışma Grubu
 • Fon ve Projeler Çalışma Grubu
 •  

  Dış İlişkiler Komisyonu Alt Çalışma Grupları:

 • Ortadoğu Çalışma Grubu
 • Avrupa ve Amerika Çalışma Grubu
 •  

  Eğitim Araştırma Komisyonu Alt Çalışma Grupları:

 • Dil Çalışma Grubu
 • Program ve Müfredat Geliştirme Çalışma Grubu
 • Bilimsel Etkinlikler Çalışma Grubu
 • Yayın, Dokümantasyon ve Arşiv Çalışma Grubu
 •  
   

  Stratejik Plan ve Fizibilite Raporunun oluşturulmasına yönelik çalışma takvimi oluşturulmuştur.

   
   

  Mezopotamya Vakfı Etkinlikleri

  Mezopotamya Vakfının akademisyenlerinden oluşan Akademia Mezopotamya grubunun kendi içinde düzenlemiş olduğu etkinliklerin ilki 21.04.2013 tarihinde, Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM’ın Yukarı Mezopotamya’da Üretim Süreçleri ve Uygarlıkların Gelişimini Etkileyen Coğrafi Faktörler: Coğrafik Mekan - Emek İlişkisi konferans sunumu ile gerçekleştirildi. Yukarı Mezopotamya ve Mezopotamya’nın coğrafik, tarihsel gelişimine, değişimine, dönüşümüne yönelik sunumu büyük ilgi ile izlendi. Sunum sonrasında Mezopotamya Vakfı Akademisyenleri’nin Üniversite Süreci, aşamalar, yapılması gerekenler, yapılacaklar, kendi aralarındaki iletişim üzerine istişarelerde bulunulmuş olup, yapılacak düzenli etkinliklerle disiplinler arası bilgi akışının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda;

  İkinci etkinlik Doç. Dr. Mahmut İLHAN’ın Bilimsel Araştırma Metotları, Dr. Seda ALTUĞ’un Suriye-Rojava Kurdistanı üzerine olup, 14.06.2013 tarihinde 16:00 – 18:00 saatleri arasında;

  Üçüncü etkinliğimiz “Eğitimde Dil” üzerine olup Prof. Dr. Kadri YILDIRIM, Ronayi ÖNEN, Şerif DERİNCE, Mine DERİNCE’nin katılımlarıyla 15.06.2013 tarihinde 15:00-19:00 saatleri arasında Prof. Dr. Nazım EKİNCİ’nin moderatörlüğünde Cegerxwîn Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

  Mezopotamya Vakfı olarak dördüncü etkinliğimiz, "Mezopotamya Üniversitesine Doğru Türkiye ve Dünya Örnekleri" konu başlıklı seminerle devam edecektir. Prof. Dr. Murat KIZIL tarafından 26 Ekim 2013 Cumartesi saat 13.00 de verilecek seminer, Cegerxwin Kültür Merkezinde gerçekleştirilerek Üniversite kurma sürecinde bilgi yayılımı sağlanıyor.

   
       
       
   
    Twitter   Facebook   Youtube
   
  Basında Mezopotamya   Kütüphanemiz   Projelerimiz   Tüzüğümüz   Etkinlik Takvimi
   
   
  Desteklerinizle Yaşayan Diller... Bize Ulaşın 0412 229 35 42 Desteklerinizle Yaşayan Kültürler
   

  Hakkımızda

   

  Faaliyetlerimiz

   

  Katılımcılık ve Destek

   
    Vakfa Giden Yol   Eğitimde Mezopotamya   Çoklu Yönetişim ve Katılımcılık  
    Değerlerimiz - İlkelerimiz   Bilimde Mezopotamya   Destekleriniz  
    Misyonumuz - Vizyonumuz   Kültür ve Sanatta Mezopotamya      
    Kurumsal Yapı   Sağlıkta Mezopotamya      
        Ekonomide Mezopotamya